Het vak Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) is een keuzevak in het vrije deel van de bovenbouw. Het is echter niet zomaar een keuzevak, want BSM is niet te vergelijken met LO: het is een heel ander vak. Hieronder vind je daarom meer informatie over dit sportieve keuzevak.

Bewegen, Sport & Maatschappij

BSM is een vak vol praktijk én theorie. Je gaat veel leren van en over bewegen. Je beweegt zelf, als sporter, maar je leert ook omgaan met de rollen van scheidsrechter, organisator en coach. Je leert bovendien projectmatig werken vanuit een SMART doelstelling.

Voor het onderdeel "organiseren" zijn we een unieke samenwerking aangegaan met de Cruyff Foundation. Als enige school in Nederland organiseren de BSM-leerlingen van het Pascal College een tweetal sporttoernooien volgens het Cruyff Foundation Community Program. Hiervoor gaan de leerlingen naar de twee Cruyff Courts in Zaandam om voor de jongeren uit de wijk en de omliggende scholen een sporttoernooi te organiseren. Ze worden hierbij ondersteund door de Cruyff Foundation en hun eigen BSM-docenten.

Wat doe je verder bij BSM? Enkele voorbeelden van lesgebonden activiteiten zijn: freerunning, discuswerpen, hardlopen, judo, honkbal, beachvolleybal en turnen. Daarnaast krijg je ook les in EHBO en de kunst van het les- en training geven. Ook zijn er voor het vak BSM opdrachten die je als "huiswerk" doet, bijvoorbeeld het bezoeken van een topsportwedstrijd of -evenement en het beoefenen van een sport die je nog niet eerder hebt gedaan. Om je hierbij te helpen, organiseert de sectie BSM samen met de Leerlingenvereniging enkele sportreizen. Zo gaan we het dit jaar schaatsen, skiën in Bottrop (indoor, in Duitsland) en watersporten op de Olympische wildwaterbaan bij Dutch Waterdreams.

   

bsm1

BSM is een uitdagend vak voor iedereen met een brede interesse in sport. Naast uitdagend, is het vak ook nuttig en kan het goed van pas komen bij de onderstaande studie- en/of beroepskeuzes:

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding en andere lerarenopleidingen
 • Bewegingswetenschappen
 • Sociale wetenschappen
 • Fysiotherapie
 • Sportmanagement
 • Zorg
 • Geüniformeerde beroepen; landmacht, luchtmacht, marine, politie, brandweer, marechaussee, etc.
 • Werken als (jeugd)trainer bij een sportvereniging

Heb je vragen over het vak BSM, of wil je weten of dit vak echt iets voor jou is? Neem dan contact op met je docent lichamelijke opvoeding.

​In het profiel CM is maatschappijwetenschappen een profielvak en bij EM kun je het vak kiezen in het vrije deel. Het is een volwaardig vak van 320 uur en maatschappijwetenschappen wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen. Onderwerpen die bij aan bod komen:

 • Criminaliteit en rechtsstaat
 • Massamedia
 • Politieke besluitvorming
 • Mens en werk
 • Multiculturele samenleving

Maatschappijwetenschappen is een nieuw vak. Het is een eindexamenvak dat de actualiteit op de voet volgt en samenlevingen bestudeert en analyseert. Hoe functioneert een maatschappij, en vooral: wat gaat er mis? Maatschappijwetenschappen is een leuk en uitdagend vak. Je ontdekt niet alleen de grenzen van het maatschappelijke kunnen, je leert ook juist over de grenzen van de maatschappij heen te kijken.

Tijdens de lessen worden opdrachten gemaakt die helpen actuele gebeurtenissen in Nederland te analyseren met behulp van bestaande theorieën over de maatschappij. Zo kan worden onderzocht of 'hangjongeren' een probleem zijn, wat de invloed is van de media op onze samenleving en of de overheid zich mag bemoeien met problemen in de privésfeer. Ook leren argumenteren tijdens een debat is een belangrijk onderdeel van het vak.
 
 
  ​Bij maatschappijwetenschappen voeren leerlingen discussies in de klas en ze leren artikelen te schrijven over maatschappelijke vraagstukken die zo in kranten en tijdschriften zouden kunnen verschijnen.
Maatschappijwetenschappen gaat veel verder dan het verplichte vak maatschappijleer. Het is het enige vak op school dat een inleiding vormt op sociale wetenschappen, rechten en vele andere opleidingen als:
 
 • Journalistiek
 • Hbo-rechten
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
 • Bestuurskunde
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Hbo-verpleegkunde
 • Pedagogiek
 • Pabo
 • Management, Economie en Recht (MER)
 • Communicatie, Media en Entertainment Management
 • Cultureel en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Politieacademie
 • Personeelswetenschappen/HRM

​Internationalisering

In een wereld waarin Europese landen steeds nauwer met elkaar samenwerken, is het kennismaken met andere landen en culturen op jonge leeftijd een must! Nederland is immers onderdeel van een zich meer en meer ontwikkelend en expanderend Europa. Grensoverschrijdend samenwerken en van en met elkaar leren neemt nog steeds toe, evenals de economische wederzijdse afhankelijkheid en concurrentie. De schaalvergroting die optreedt, biedt kansen op de Europese arbeidsmarkt. Zeker als we meer kennis hebben van elkaars cultuur en sociaal-economische situatie.

De huidige generatie scholieren vormt de Europese burger van morgen. Studeren in het buitenland met behoud van studiefinanciering is goed mogelijk. Banen op hbo en universitair niveau krijgen meer en meer een Europees karakter en concurrentie op Europees niveau.  Dit zijn voor het Pascal College redenen om onze leerlingen -met gebruik van Europese subsidies- ervaringen te geven die ondersteunend kunnen zijn om een maatschappelijk betrokken Europees burger te kunnen worden.

internationalisering1Uitwisselingsprogramma

Het Pascal College organiseert uitwisselingsprogramma's met o.a. scholen uit Madrid, Sevilla en Venetië.
Leerlingen uit die landen ontvangen en bezoeken elkaar thuis. Ze maken kennis met elkaars gebruiken, laten elkaar hun steden en bezienswaardigheden zien en gaan bovenal een onvergetelijke tijd tegemoet waarin het maken van plezier en het sluiten van vriendschap de boventoon voeren!

Dat we scholen in steden als Madrid, Sevilla en Venetië bereid hebben gevonden om met ons uit te wisselen, maakt van het Pascal College een bevoorrechte school. Niet alleen de kennismaking met de Spaanse en Italiaanse leerlingen, maar ook het bezoeken van drie topsteden, maakt de uitwisselingen tot een unieke ervaring.
 
 

internationalisering3

Hoe gaan we te werk:

 • De uitwisselingen zijn bestemd voor alle leerlingen van 5 vwo.
 • Na een uitgebreide beschrijving van de reis die wordt aangeboden, kunnen leerlingen zich inschrijven voor de verschillende steden.
 • Op basis van de plaatsen die we hebben, delen we de leerlingen zoveel mogelijk naar hun wensen in.
 • Door middel van uitwisseling van informatie van beide scholen, worden leerlingen aan elkaar gekoppeld.
 • Vanaf dat moment hebben de leerlingen met elkaar contact via sociale media (facebook, mail e.d.).
 • De uitwisseling vindt plaats in twee weken, verspreid over het hele jaar.

Inhoud:

 • Het programma van de uitwisseling is cultuur-historisch van aard. Op basis van het project werken we in beide landen aan allerlei opdrachten die met het thema te maken hebben.
  Zo werken we met de Spaanse groep aan het project "Gedeeld historisch verleden" en onderzoeken we visie op onze gedeelde geschiedenis ten tijde van de 80-jarige oorlog.
  Leerlingen wonen lessen bij op elkaars school en nemen deel aan interessante excursies.
 • Het programma is erop gericht om leerlingen ook van elkaar te laten leren. Van binnenuit maken ze zich de cultuur eigen van het land van hun partner. Ze eten met elkaar, slapen onder één dak en maken kennis met de ouders en de vrienden van hun partner. Ze communiceren met elkaar in het Engels.

internationalisering2

#
Informatieboekje Groep 8   Internationaal   Schoolgids   Overstap 4vmbo-4havo
leerlinggids   internationaal   schoolgids   vmbohavo
             
    Informatieboekje    Mediareglement   Schoolplan 
    informatieboekje   mediareglement   schoolplan
             
Huisregels   Leerlingenstatuut   Ondersteuningsplan    Schoolondersteuningsprofiel
huisregels   leerlingstatuut   ondersteuningsplan   schoolondersteuningsprofiel
             
Veiligheidsplan   Pestprotocol    
   
 veiligheidsplan    pestprotocol          
             

Rector:
Mw. E.J. Veenker-Aalbers, MEL                                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Afdelingsleiders onderbouw
Dhr. drs. R. Dijkema
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. drs L.W.G. Koning
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afdelingsleider havo bovenbouw
Dhr. drs. J.N. Smit
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdelingsleider vwo bovenbouw
Dhr. drs. A.P.J. Leurink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.