Wat heeft havo op het Pascal College jou te bieden?

Op het Pascal College kies je op de havo voor:

  • Havo/vwo brugklas
  • 1 havo internationaal

Havo/vwo brugklas

Van leerlingen die geslaagd zijn, horen we vaak dat de goede sfeer op school voor hen essentieel was om goed te presteren. Een goede sfeer is dus iets om bewust aan te werken. Dat doen we dan ook!

Er wordt tijd uitgetrokken voor excursies en werkweken en het bezoeken van concerten, musea en toneelvoorstellingen. In klas 2 havo ga je naar Texel waar je met je klas allerlei sportieve en culturele activiteiten doet.

havo ob5

Tijdens de X-Module-uren stel je een eigen programma samen. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor free running, crèmes maken, schilderen, topvoetbal, racket sport, bootcamp, animatiefilm maken, rocket science, koken en floorball.

Je volgt extra uren Engels, omdat veel studies in het Engels zijn en je later misschien stage loopt in het buitenland. Het is dus een groot voordeel als je extra goed wordt in Engels! Het doel is om een officieel diploma, het ‘Cambridge Certificate’, te halen. Ook zijn extra taaldiploma’s voor Frans en Duits mogelijk.

 

havo ob1

Havo internationaal

Internationaal op het Pascal College betekent dat je tijdens je havo-opleiding extra aandacht hebt voor internationale onderwerpen. Er zijn excursies en studiereizen en je hebt uren ‘internationaal’. Veel van de Engelse lessen zijn helemaal in het Engels. Bij vakken als biologie zijn er extra opdrachten over bijvoorbeeld fossielenvindplaatsen. Voorbeelden van een studiereis zijn de excursie naar het Zuiderzeemuseum en de studiereis naar Londen, waar je een biologieonderzoek afmaakt in het Natural History Museum.

Je volgt havo internationaal omdat je daardoor naast het reguliere programma een plusdocument opbouwt met officiële ELOS-certificaten. Je kan ook havo internationaal volgen omdat je beter wilt zijn voorbereid op je latere studie en werk of omdat je gewoon heel nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen.

Het Pascal College is een van de weinige ELOS-scholen in Nederland. ELOS betekent “Europese leeromgeving in scholen”. Zo’n school biedt veel extra’s: mooie buitenlandervaringen, extra diploma’s, goed leren onderzoeken, organiseren en communiceren, vaak op een internationaal niveau. Wat je bereikt hebt, staat in het ELOS-diploma (en andere diploma’s) dat je aan het einde van je schoolcarrière mee krijgt.

Als je start met internationaal in klas 1 havo/vwo-brugklas dan kun je, als je genoeg punten hebt gehaald, instromen in klas 2 vwo-internationaal. Uiteraard kun je ook doorgaan met de internationale stroom op de havo.

 


Wil je meer weten over de onderbouw? Kijk dan in de leerlinggids!

leerlinggids

 

Wil je meer weten over internationaal? Kijk dan in de Pascal College internationaal gids!

internationaal


De snelste teamsport ter wereld is X-Module op het Pascal College

De beste Floorballspelers schieten de bal met 150km per uur over het veld. Waarmee? Met een Floorball-stick! Floorball is een sport in opkomst en de leerlingen van het Pascal College proberen bij de x-module Floorball ook deze snelheid te bereiken.

havo ob4

Op het Pascal College kunnen leerlingen in klas 1 en 2 een aantal keuzevakken kiezen: de zogenaamde X-Modules. Docenten geven die modules in blokken van ruim acht weken. De lessen Floorball vinden plaats in klas 1.

De sport Floorball komt oorspronkelijk uit Zweden. Floorball lijkt op ijshockey, maar wordt in een zaal gespeeld, op schoenen en met een ronde bal. Het spel gaat supersnel. In de X-Module Floorball maken leerlingen kennis met de sport en ontwikkelen ze vaardigheden in het spelen ervan.  Docent Benne van Benthem (28): ‘Dit doen we door vooral veel partijvormen te spelen, zowel op school als in een grote sporthal. Daar werken we met name aan balbehandeling en positiespel’.

Tijdens een Floorballtoernooi in sporthal De Vang konden de leerlingen laten zien wat ze hadden geleerd. Van Benthem: ‘Floorball kan met een lage vaardigheid al leuk gespeeld worden, maar je kunt je vaardigheid ook relatief snel ontwikkelen om er vervolgens in uit te kunnen blinken.’ In De Vang zorgden de duels waarbij het aankomt op techniek, snelheid en spelinzicht voor zichtbaar plezier en veel enthousiasme bij de leerlingen.


X-Module Rocket Science

Het aftellen is begonnen. Over enkele weken schieten leerlingen van het Pascal College hun raketten weer de lucht in. De lessen Rocket Science brengen wellicht een nieuwe André Kuipers voort. Of een Andrea, natuurlijk.

De leerlingen maken die raketten van frisdrankflessen. Ze houden rekening met de natuurkundige wetten om die raket zo hoog mogelijk te laten komen. Met een perfecte stroomlijn en stijve vinnen bereiken sommige raketten een hoogte van meer dan honderd meter. De voortstuwing werkt met water en luchtdruk. Een speciale fietspomp en flink wat zweet zijn genoeg voor spectaculaire vluchten.

Bij docent Rob Kroes (34) was het idee voor deze lessenserie snel geboren. Van jongs  af aan maakt hij al vliegers, zeilboten en raketten. Kroes: “Op de meeste scholen krijgen leerlingen veel droge theorie te verwerken, vooral op het havo en vwo. Rocket Science stimuleert leerlingen om actief met techniek bezig te zijn.”

Kroes merkt dat de leerlingen knutselgewijs nieuwsgierig raken naar de natuurkundige theorieën achter de raket. “Dat is hét moment om die theorie uit te leggen. Leerlingen leren wel vier keer zo snel op deze manier”, aldus Kroes.

#

Vensters voor verantwoording

Via de website www.schoolvo.nl is het mogelijk om schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden. Kort gezegd laten scholen via 'vensters' zien hoe ze presteren op de twintig belangrijkste graadmeters van het onderwijs. Deze vaste set gevalideerde indicatoren vormt de eenduidige basis waarmee scholen hun horizontale verantwoording kunnen inrichten en zich kunnen vergelijken met andere scholen. Door daarnaast al bij de opzet uit te gaan van verschillende 'vensters' (websites), kunnen scholen de informatie voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus ontsluiten.

Ook het Pascal College maakt het mogelijk om via deze Vensters de schoolresultaten te bekijken via onderstaande link:

151014 schoolresultaat

 

schoolresultaat1

Opbrengstenkaart

Onze school biedt prestatiegericht, kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
We zijn dan ook tevreden over de uitkomsten van de opbrengstenkaart.
Tegelijkertijd blijven we waakzaam als het gaat om het handhaven van onze kwaliteit.

#

Vacature docent Muziek: Het gaat hier om een tijdelijke functie i.v.m. zwangerschapsverlof. Lesgeven klassen 1 en 2 havo en vwo, 4 vwo, vakoverstijgende projecturen. Ook voorbereiding en uitvoering schoolconcert door leerlingen en docenten.

Klik hier voor de volledige vacature.

 

U kunt open sollicitaties (bij voorkeur digitaal, voorzien van CV en motivatie) aan de rector van de school worden gericht:

Mw. E.J. Veenker-Aalbers, MEL Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Introductiedagen

We starten in klas 1 met vier introductiedagen. Deze vinden in en om de school plaats. Door deze intensieve kennismaking met je klasgenoten, je mentor, de school en de omgeving van de school raak je snel wegwijs op het Pascal College. Je maakt nieuwe vrienden, weet zelfstandig (maar vooral samen) de weg te vinden en vergroot hierdoor je zelfvertrouwen. Bij deze introductiedagen speelt je mentor een belangrijke rol. Deze docent is bij alle activiteiten met de klas betrokken en zodoende leer je hem of haar goed kennen. Je weet hierdoor bij wie je terecht kunt!

151014 begeleiding01

Mentoraat

De mentor is de centrale figuur in de leerlingbegeleiding op het Pascal College. Voor onderbouwleerlingen neemt hij de rol over van de leerkracht van de basisschool. In de bovenbouw is de mentor meer de coach bij de voortgang van het leerproces. Aan de mentor kun je advies vragen, kun je vertellen wat niet goed gaat, of je kunt gewoon eens bijpraten. De mentor neemt de tijd, luistert, vraagt door, maakt samen met de leerling plannen en zet, waar nodig, aan tot actie.

Begeleiding

We doen ons best om alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun schoolwerk. Je kunt je docenten altijd vragen om extra hulp en op donderdag is er een uur studiehulp. Er zijn dan voor alle vakken docenten aanwezig voor extra hulp en extra uitleg. In klas 1 krijg je aan het begin ook een cursus Slim Leren aangeboden. Dat is een wetenschappelijke leermethode die je helpt met het plannen, organiseren en leren van het schoolwerk. Op die manier ben je niet langer met je huiswerk bezig dan nodig! Voor dat huiswerk kun je ook nog vier dagen in de week na de lessen naar de huiswerkklas.
Daarnaast staat er in klas 1 een uur studiebegeleiding op het programma. Er wordt gewerkt aan de basisprincipes van het leren. Leerlingen krijgen antwoord op vragen als: hoe gebruik ik een studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe pak ik een repetitie aan, wat kan ik doen om mijn concentratie te verbeteren? Ook wegwijs worden in Magister, het digitale leerlingvolgsysteem, neemt hier een belangrijke plaats in. Je rooster, je cijfers, maar ook je afwezigheid worden hierin geregistreerd. Na twee maanden wordt de studiebegeleiding vakgericht.

Het zorgteam

Heb jij extra ondersteuning nodig om tot leren te komen dan is er het zorgteam om jou te helpen. Deze bestaat uit een zorgcoördinator, een leerlingbegeleider en de inzet van Schoolmaatschappelijk Werk. Het zorgteam onderhoudt goede contacten met het Jeugdteam en met andere betrokken instanties, zoals leerplicht en politie, waar je terecht kunt voor vele soorten ondersteuning. Gezamenlijk kijkt het zorgteam naar de beste ondersteuning voor jou.

 

Dyslexie

Op het Pascal College is er een coördinator die jou helpt om met dyslexie succesvol te zijn op het Pascal College. Er zijn extra faciliteiten bij toetsen en het examen, zoals extra tijd, een kleiner aantal opdrachten en minder aftrek voor spelfouten.

Ondersteuning in X-Modules

Naast de verplichte vakken kies je in klas 1 en klas 2 voor lessen die jouw interesse hebben: de X-Modules. Je kunt daarbij ook kiezen voor een X-Module die leerlingen ondersteuning biedt. De spijkerklas is er voor leerlingen die moeite hebben met het basisprogramma. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het begrijpen van tekst is er de X-Module Tekstverklaren en voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij Rekenen kunnen bij de X-Module Rekenen aansluiten. Er is ook de X-Module Zelfvertrouwen om de weerbaarheid te verhogen, het zelfvertrouwen te vergroten en faalangst te overwinnen. Tenslotte is er ook een X-Module Zelfverdediging voor meisjes waar de weerbaarheid wordt verhoogd, niet alleen in mentaal opzicht, maar ook fysiek.

151014 begeleiding02

Passend Onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid."(Referentiekader passend onderwijs 2013).
* Bekijk de folder Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVT)
* Onder deze link vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school