Pascal lesstandaard

Een lesuur op het Pascal College duurt 45 minuten. Je volgt ongeveer 35 lessen per week. Elk vak in de onderbouw werkt met de Pascal lesstandaard. Dat houdt in dat je werkt met weektaken en studieplanners en per les 15 tot 20 minuten zelfstandig kan werken. Op deze manier maak je een gedeelte van het huiswerk onder begeleiding van een vakdocent in de les!

Klassikaal en activerend

Er is op het Pascal College een afwisseling van klassikale en activerende werkvormen. Alle lokalen zijn voorzien van smartbord en wifi, zodat de lessen actueel en aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.  Ook is er een mediatheek waarin je klassikaal of zelfstandig achter de computer opdrachten kunt maken. Het Pascal College organiseert regelmatig projecten om even wat anders te doen dan het volgen van lessen en het maken van huiswerk. Meer informatie hierover vind je onder activiteiten.

werkwijze1

Huiswerk

Voor de meeste vakken moet je regelmatig huiswerk maken. In de brugklas is dit even wennen en hebben de leerlingen behoefte aan enige hulp. Daarom wordt bij studiebegeleiding en in het mentoruur veel aandacht besteed aan de aanpak van het huiswerk. Leerlingen krijgen antwoord op vragen als: hoe werk ik met een agenda, hoe gebruik ik een studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe leer ik voor een repetitie en wat kan ik doen om mijn concentratie te verbeteren? Meer informatie over de begeleiding op het Pascal College vind je hier.

 

 

Vakoverstijgende projecten

Er is een aantal vakoverstijgende projecten waarbij leerlingen langere tijd met een onderwerp bezig zijn. In de brugklas organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks het Artisproject. In de tweede klas is er het project Pascal voor de toekomst. Hierbij werken leerlingen in groepjes een aantal weken aan een maatschappelijk relevant onderwerp. Ook binnen vwo internationaal zijn er vakoverstijgende projecten. Meer informatie over vwo internationaal vind je hier.

werkwijze2

Rapporten en magister

Jouw ouders/verzorgers ontvangen vier keer per jaar een rapport over je studievorderingen. Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport kunnen zij op de spreekavond met de docenten van gedachten wisselen over de resultaten. Natuurlijk kunnen zij ook altijd jouw mentor benaderen. Resultaten kunnen jij en je ouders zelf terugvinden in Magister. Dat digitale leerlingvolgsysteem neemt een belangrijke plaats in, want je rooster, je cijfers, maar ook je afwezigheid worden in Magister geregistreerd. Om jou wegwijs te maken met Magister, leren wij je aan het begin van de eerste klas om te werken met Magister.