Introductiedagen

We starten in klas 1 met vier introductiedagen. Deze vinden in en om de school plaats. Door deze intensieve kennismaking met je klasgenoten, je mentor, de school en de omgeving van de school raak je snel wegwijs op het Pascal College. Je maakt nieuwe vrienden, weet zelfstandig (maar vooral samen) de weg te vinden en vergroot hierdoor je zelfvertrouwen. Bij deze introductiedagen speelt je mentor een belangrijke rol. Deze docent is bij alle activiteiten met de klas betrokken en zodoende leer je hem of haar goed kennen. Je weet hierdoor bij wie je terecht kunt!

151014 begeleiding01

Mentoraat

De mentor is de centrale figuur in de leerlingbegeleiding op het Pascal College. Voor onderbouwleerlingen neemt hij de rol over van de leerkracht van de basisschool. In de bovenbouw is de mentor meer de coach bij de voortgang van het leerproces. Aan de mentor kun je advies vragen, kun je vertellen wat niet goed gaat, of je kunt gewoon eens bijpraten. De mentor neemt de tijd, luistert, vraagt door, maakt samen met de leerling plannen en zet, waar nodig, aan tot actie.

Begeleiding

We doen ons best om alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun schoolwerk. Je kunt je docenten altijd vragen om extra hulp en op donderdag is er een uur studiehulp. Er zijn dan voor alle vakken docenten aanwezig voor extra hulp en extra uitleg. In klas 1 krijg je aan het begin ook een cursus Slim Leren aangeboden. Dat is een wetenschappelijke leermethode die je helpt met het plannen, organiseren en leren van het schoolwerk. Op die manier ben je niet langer met je huiswerk bezig dan nodig! Voor dat huiswerk kun je ook nog vier dagen in de week na de lessen naar de huiswerkklas.
Daarnaast staat er in klas 1 een uur studiebegeleiding op het programma. Er wordt gewerkt aan de basisprincipes van het leren. Leerlingen krijgen antwoord op vragen als: hoe gebruik ik een studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe pak ik een repetitie aan, wat kan ik doen om mijn concentratie te verbeteren? Ook wegwijs worden in Magister, het digitale leerlingvolgsysteem, neemt hier een belangrijke plaats in. Je rooster, je cijfers, maar ook je afwezigheid worden hierin geregistreerd. Na twee maanden wordt de studiebegeleiding vakgericht.

Het zorgteam

Heb jij extra ondersteuning nodig om tot leren te komen dan is er het zorgteam om jou te helpen. Deze bestaat uit een zorgcoördinator, een leerlingbegeleider en de inzet van Schoolmaatschappelijk Werk. Het zorgteam onderhoudt goede contacten met het Jeugdteam en met andere betrokken instanties, zoals leerplicht en politie, waar je terecht kunt voor vele soorten ondersteuning. Gezamenlijk kijkt het zorgteam naar de beste ondersteuning voor jou.

 

Dyslexie

Op het Pascal College is er een coördinator die jou helpt om met dyslexie succesvol te zijn op het Pascal College. Er zijn extra faciliteiten bij toetsen en het examen, zoals extra tijd, een kleiner aantal opdrachten en minder aftrek voor spelfouten.

Ondersteuning in X-Modules

Naast de verplichte vakken kies je in klas 1 en klas 2 voor lessen die jouw interesse hebben: de X-Modules. Je kunt daarbij ook kiezen voor een X-Module die leerlingen ondersteuning biedt. De spijkerklas is er voor leerlingen die moeite hebben met het basisprogramma. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het begrijpen van tekst is er de X-Module Tekstverklaren en voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij Rekenen kunnen bij de X-Module Rekenen aansluiten. Er is ook de X-Module Zelfvertrouwen om de weerbaarheid te verhogen, het zelfvertrouwen te vergroten en faalangst te overwinnen. Tenslotte is er ook een X-Module Zelfverdediging voor meisjes waar de weerbaarheid wordt verhoogd, niet alleen in mentaal opzicht, maar ook fysiek.

151014 begeleiding02

Passend Onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid."(Referentiekader passend onderwijs 2013).
* Bekijk de folder Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVT)
* Onder deze link vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school

     

Pascal lesstandaard

Een lesuur op het Pascal College duurt 45 minuten. Je volgt ongeveer 35 lessen per week. Elk vak in de onderbouw werkt met de Pascal lesstandaard. Dat houdt in dat je werkt met weektaken en studieplanners en per les 15 tot 20 minuten zelfstandig kan werken. Op deze manier maak je een gedeelte van het huiswerk onder begeleiding van een vakdocent in de les!

Klassikaal en activerend

Er is op het Pascal College een afwisseling van klassikale en activerende werkvormen. Alle lokalen zijn voorzien van smartbord en wifi, zodat de lessen actueel en aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.  Ook is er een mediatheek waarin je klassikaal of zelfstandig achter de computer opdrachten kunt maken. Het Pascal College organiseert regelmatig projecten om even wat anders te doen dan het volgen van lessen en het maken van huiswerk. Meer informatie hierover vind je onder activiteiten.

werkwijze1

Huiswerk

Voor de meeste vakken moet je regelmatig huiswerk maken. In de brugklas is dit even wennen en hebben de leerlingen behoefte aan enige hulp. Daarom wordt bij studiebegeleiding en in het mentoruur veel aandacht besteed aan de aanpak van het huiswerk. Leerlingen krijgen antwoord op vragen als: hoe werk ik met een agenda, hoe gebruik ik een studieplanner, wat zijn goede studiegewoonten, hoe leer ik voor een repetitie en wat kan ik doen om mijn concentratie te verbeteren? Meer informatie over de begeleiding op het Pascal College vind je hier.

 

 

Vakoverstijgende projecten

Er is een aantal vakoverstijgende projecten waarbij leerlingen langere tijd met een onderwerp bezig zijn. In de brugklas organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks het Artisproject. In de tweede klas is er het project Pascal voor de toekomst. Hierbij werken leerlingen in groepjes een aantal weken aan een maatschappelijk relevant onderwerp. Ook binnen vwo internationaal zijn er vakoverstijgende projecten. Meer informatie over vwo internationaal vind je hier.

werkwijze2

Rapporten en magister

Jouw ouders/verzorgers ontvangen vier keer per jaar een rapport over je studievorderingen. Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport kunnen zij op de spreekavond met de docenten van gedachten wisselen over de resultaten. Natuurlijk kunnen zij ook altijd jouw mentor benaderen. Resultaten kunnen jij en je ouders zelf terugvinden in Magister. Dat digitale leerlingvolgsysteem neemt een belangrijke plaats in, want je rooster, je cijfers, maar ook je afwezigheid worden in Magister geregistreerd. Om jou wegwijs te maken met Magister, leren wij je aan het begin van de eerste klas om te werken met Magister.