Taalcertificaten: Cambridge, DELF, Goethe

Op het Pascal College kun je voor tweetalig onderwijs of de internationale richting kiezen, maar wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen de kans krijgen om hun talen op hoog niveau te beheersen.

Het Pascal College verzorgt intensief talenonderwijs. In de meeste lessen werken we volgens het principe dat de doeltaal ook de voertaal is. Je krijgt dan de meeste lessen Engels in het Engels en tijdens de lessen Frans wordt vooral Frans gesproken.
In ons talenonderwijs is er evenwichtig aandacht voor alle vier de vaardigheden: luisteren, spreken, schrijven en lezen. Ook besteden we ruime aandacht aan de literatuur en de literatuurgeschiedenis die bij de taal horen.

Engels is wettelijk voor alle leerlingen een verplichte taal. Wij geven het in alle leerjaren en al onze leerlingen doen eindexamen in Engelse taal en literatuur. In de bovenbouw havo en vwo maak je de keuze voor Frans en/of Duits als eindexamenvak. Gymnasiasten kiezen voor Grieks en/of Latijn en kunnen ook examen doen in Frans of Duits. In de bovenbouw van het vwo bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor Spaans als extra taal om examen in te doen.

Vanwege onze internationale opleidingen bieden wij onze leerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om internationaal erkende taalcertificaten te behalen. Als ELOS-school vinden wij dit erg belangrijk.

Inmiddels is het mogelijk om je voor te bereiden op het Goethe Zertifikat voor Duits en op DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) voor Frans. Leerlingen die hiervoor kiezen, leggen een internationaal erkend examen af volgens het Europees Referentiekader. In 3 vwo kan een leerling beginnen met de voorbereidingen op het Cambridge Examen. De externe kosten die bij deze examens horen, zijn voor rekening van de ouders/leerling.

Welcome English visitors!
We would like to refer you to the following articles:

Netwerken en reünie in 2018
Als school blijven we graag in contact met onze oud-leerlingen! Daarom is in 2017 de alumni vereniging gestart. Met als doel: contact houden, netwerken en elkaar zien tijdens evenementen zoals de reünie die we op 29 september 2018 organiseren.

Website en Facebook
Voor de reünie wordt gewerkt aan een website, welke we hier zullen delen zodra deze live staat. Wil je nu al op de hoogte blijven, volg dan de pagina Pascal College Alumni op Facebook.

Klik hier om naar de Facebook pagina te gaan!

De IB-groep (Informatie Beheergroep) Groningen / DUO
 
logoduo
 
Extra informatie over studies
 
logostudiekeuze123
logotoekomst
logodigitale
logokennisnet
 
 
 
Profielkeuze
 
logoqompas
 
Specifiekere informatie over (beroepen)sectoren
 
logoyouchooze
logokunstopleidingen
logohandicap
logochemie
logohboi