Loopbaan Oriëntatie studie en Beroep

De oriëntatie op studie en beroep hoort bij de verplichte handelingsdelen. Een havo-leerling moet aantoonbaar minimaal 40 en een vwo-leerling minimaal 80 studielasturen besteden aan de oriëntatie op studie en beroep.
In de voor- en eindexamenklas werken de leerlingen met de methode Qompas-studeren. Dit is een onlinemethode met individuele en groepsopdrachten die in een begeleidend boekje/dossier moeten worden bijgehouden.
Het programma bevat uitgebreide en actuele informatie over profielen, beroepen en opleidingen. Op Qompas Studeren kun je kiezen uit de ruim 1.500 bacheloropleidingen die in Nederland aangeboden worden.
Je doorloopt de programma's zelfstandig of in het mentoruur via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan, waarbij je je kunt oriënteren door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten. De bedoeling is dat je tenslotte een weloverwogen keuze kunt maken voor een beroep en/of vervolgopleiding.
In zowel de voor- als eindexamenklas voer je over de voortgang groeps- en later individuele gesprekken met de decaan over de verrichte werkzaamheden.
Na stap 5 ( in klas 4 havo/5vwo) moet je de verschillende tests hebben gemaakt en dient er een voorlopige studiekeuze aangegeven te kunnen worden.
Na stap 10 ( in de maand februari/maart van het eindexamenjaar) laat je het einddossier aftekenen met daarin de definitieve studiekeuze. Ook moet je kopieën van je inschrijvingsformulieren en je aanmelding studiefinanciering kunnen overleggen.
Naast het werken met Qompas moeten leerlingen voorlichtingsavonden en -dagen bezoeken (minimaal één algemene voorlichting van een hbo of wo-instelling in de vooreindexamenklas). Naast specifiekere voorlichtingsdagen op opleidingniveau, moet je gedurende het eindexamenjaar minimaal één maal aan een meeloopdag hebben deelgenomen bij de studie die jouw voorkeur geniet.
Daarnaast is het mogelijk een aantal andere activiteiten als LOB-activiteit op te voeren. De onderwijsinstellingen in het hbo en wo organiseren daarvoor bijv. proefstuderen, voor sommige opleidingen geldt dat je deel moet nemen aan een of meer selectiedagen, soms kun je zelf regelen dat je een dag kan meelopen met een beroepsuitoefenaar etc.
Voor alle activiteiten die onder de schooltijd worden gepland geldt dat er toestemming moeten worden gevraagd èn gekregen van een van de decanen.

 

  Doorstromen van 5-havo naar 5-vwo

De havo-leerling die overweegt na het behalen van het diploma door te stromen naar het vwo, moet met een aantal zaken rekening houden.
  • Op het vwo is in het gemeenschappelijk deel een tweede vreemde taal naast Engels verplicht.
  • Het vwo kent 8 examenvakken i.p.v de 7 die het havopakket omvat.
    Het achtste vak kan in bepaalde gevallen en onder voorwaarden al in klas 4 en 5 havo als extra vak worden gevolgd.
  • Op het vwo heb je in elk profiel te maken met het vak wiskunde. Afhankelijk van het profiel gaat het om wiskunde A, B, C of D.
  • Het profiel NG omvat op havo en vwo niet dezelfde vakken.
  • De school geeft alleen toestemming voor de overstap naar 5vwo als er voor àlle vakken een zeven (7) als eindcijfer is gescoord.
De havo leerling die overweegt door te stromen kan het beste al vroeg in het eindexamenjaar contact opnemen met het decanaat om de mogelijkheden na te gaan.