​Nadenken over wat echt belangrijk is: is dat niet belangrijk?
Op school moet je bij heel veel vakken nadenken. Ook bij filosofie moet je nadenken. Niet over gewone vragen waar maar één duidelijk antwoord op te geven is, maar over de grote vragen van het leven: Wat is normaal? Bestaan wonderen? Wat kun je zeker weten? Hoe weet je wat goed en fout is? Zijn dingen wel zoals ze lijken te zijn? En wie ben jij eigenlijk?

Bas Haring, een filosoof van deze tijd, zet jou in zijn t.v. programma ‘stof’ aan het denken over al deze vragen. We kijken naar zijn programma en proberen met elkaar tot antwoorden te komen. Ook leer jij om net als de grote filosoof Socrates altijd door te blijven vragen. Hij werd in de oudheid ter dood veroordeeld omdat hij gezien werd als een hinderlijke vragensteller die mensen aan het twijfelen bracht. Ben jij ook iemand die kritisch is en vragen durft te stellen? Dan ben jij in deze X-module welkom!

   filosofie01