In klas 1 maak je aan het begin van periode 1 tijdens de lessen Nederlands de zogenaamde Diataal-toets. Dat is een lees- en woordenschattoets. Als uit die toets blijkt, dat je onder het gewenste niveau zit, dan mag je in periode 2 de X-Module Nieuwsbegrip 1 volgen. In periode 3 maak je de Diataal-toets opnieuw. Hopelijk scoor je dan stukken beter. Blijkt echter uit de toets, dat de gegeven hulp in periode 2 niet geholpen heeft of/en zit je nog niet op het gewenste niveau, dan mag je in klas 2 de X-Module Nieuwsbegrip 2 in periode 1 volgen.

In de X-Modules Nieuwsbegrip gaan we aan de slag met begrijpend lezen. We werken iedere week met nieuwe teksten, opdrachten en filmpjes die in het teken van een actueel onderwerp staan. Er kunnen zelfs suggesties gedaan worden voor het onderwerp van die week. Je leert strategieën die je voor de te lezen teksten bij alle vakken kunt gebruiken.