In klas 1 maak je in periode 1 de zogenaamde Diataal-toets. Dat is een lees- en woordenschattoets. Als uit die toets blijkt, dat je onder het gewenste niveau zit, mag je in periode 2 de X-Module Nieuwsbegrip 1 volgen. In periode 3 maak je de Diataal-toets opnieuw. Hopelijk scoor je dan stukken beter. Blijkt echter uit de toets, dat de gegeven hulp in periode 2 niet geholpen heeft of/en zit je nog niet op het gewenste niveau, dan is er in klas 2 de X-Module Nieuwsbegrip 2 in periode 1.

De X-Module Nieuwsbegrip in klas 2 is verplicht voor alle leerlingen die de test Diataal in klas 1 niet gedaan hebben, dus bijvoorbeeld voor de instromers van het vmbo.

In de X-Modules Nieuwsbegrip gaan we aan de slag met begrijpend lezen. We werken iedere week met nieuwe teksten, opdrachten en filmpjes die in het teken van een actueel onderwerp staan. Je leert strategieën die je voor de te lezen teksten bij alle vakken kunt gebruiken.