De X-Modules zijn ervoor bedoeld om de leerlingen uit klas 1 en 2 naast alle vakken die op het lesrooster staan iets extra’s aan te bieden.

Er zijn echter leerlingen die moeite hebben met de stof uit de gewone lessen. Het is niet verstandig om van deze leerlingen te vragen iets extra’s te doen in een X-Module. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om voor de Spijkerklas te kiezen.

In de Spijkerklas mag je in het eerste uur “gewoon” huiswerk maken. Meestal moet het tijdens dat uur doodstil zijn. Soms mag je van de docent in een deel van het uur overleggen.

In het tweede deel van het blokuur krijg je een ondersteunende les over een lastig vak(onderdeel). Het kan zijn dat je tekstschrijven of tekstverklaring doet. Of de grammaticaonderdelen oefent die belangrijk zijn voor de Engelse lessen van dat moment. Of de werkwoordspelling voor Nederlands herhaalt.

In periode 1 is er geen Spijkerklas. In de overige periodes is er maximaal één. De leerlingen voor de Spijkerklas worden in overleg met de mentoren geselecteerd. Als je graag naar een Spijkerklas wilt, moet je dat met je mentor bespreken.

  spijkerklas01