Sinds mensenheugenis is de pen machtiger dan het zwaard, mits de pen goed gehanteerd wordt. En dan gaat het er niet om of jij lichamelijk in staat bent om te schrijven, maar of je foutloze teksten op papier kunt zetten die door de lezers worden begrepen, en waarmee je mensen kunt maken of breken.

Als je het moeilijk vindt om foutloze teksten te schrijven, of als docenten er steeds over klagen dat ze niet door je opstel heen kunnen komen, of zelfs dat ze niet begrijpen wat je bedoelt door jouw slechte zinsbouw, dan hoef je niet bij de pakken neer te gaan zitten, want in de ‘X-Module Schrijven’ leer je dat.

Eerst wordt ingegaan op de zin, één van de kleinste eenheden binnen een tekst. Wat is een zin en waaruit bestaat deze? Vervolgens worden meerdere zinnen aan elkaar geplakt en wordt er aandacht besteed aan de alinea. Als laatste wordt de tekst in zijn geheel behandeld. Hoe bouw je een tekst op? Wat moet er in de inleiding, het middenstuk en het slot staan? Het uiteindelijke doel is dat schrijven niet meer wordt dan een invuloefening en dat jij foutloze en begrijpelijke teksten kunt schrijven.

Voor de ‘X-Module Schrijven’ kun je worden opgegeven door jouw docent Nederlands (dan is het verplicht), maar als dat niet gebeurt en het schrijven van een tekst kost je voor jouw gevoel te veel bloed, zweet en tranen, dan kun je jezelf opgeven voor deze ‘X-Module’.

Let op, in deze ‘X-module’ gaat het voornamelijk om het leren formuleren (het leren schrijven van goed opgebouwde zinnen) en niet zozeer om spelling en niet om creatief schrijven.

Doe je de ‘X-Module Schrijven’, dan heb je daar plezier van tot en met de eindexamenklas!

   tekstschrijven01