​In het profiel CM is maatschappijwetenschappen een profielvak en bij EM kun je het vak kiezen in het vrije deel. Het is een volwaardig vak van 320 uur en maatschappijwetenschappen wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen. Onderwerpen die bij aan bod komen:

 • Criminaliteit en rechtsstaat
 • Massamedia
 • Politieke besluitvorming
 • Mens en werk
 • Multiculturele samenleving

Maatschappijwetenschappen is een nieuw vak. Het is een eindexamenvak dat de actualiteit op de voet volgt en samenlevingen bestudeert en analyseert. Hoe functioneert een maatschappij, en vooral: wat gaat er mis? Maatschappijwetenschappen is een leuk en uitdagend vak. Je ontdekt niet alleen de grenzen van het maatschappelijke kunnen, je leert ook juist over de grenzen van de maatschappij heen te kijken.

Tijdens de lessen worden opdrachten gemaakt die helpen actuele gebeurtenissen in Nederland te analyseren met behulp van bestaande theorieën over de maatschappij. Zo kan worden onderzocht of 'hangjongeren' een probleem zijn, wat de invloed is van de media op onze samenleving en of de overheid zich mag bemoeien met problemen in de privésfeer. Ook leren argumenteren tijdens een debat is een belangrijk onderdeel van het vak.
 
 
  ​Bij maatschappijwetenschappen voeren leerlingen discussies in de klas en ze leren artikelen te schrijven over maatschappelijke vraagstukken die zo in kranten en tijdschriften zouden kunnen verschijnen.
Maatschappijwetenschappen gaat veel verder dan het verplichte vak maatschappijleer. Het is het enige vak op school dat een inleiding vormt op sociale wetenschappen, rechten en vele andere opleidingen als:
 
 • Journalistiek
 • Hbo-rechten
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
 • Bestuurskunde
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Hbo-verpleegkunde
 • Pedagogiek
 • Pabo
 • Management, Economie en Recht (MER)
 • Communicatie, Media en Entertainment Management
 • Cultureel en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Politieacademie
 • Personeelswetenschappen/HRM