Het Pascal College biedt je gedegen, goed onderwijs. In onze snel veranderende samenleving is het van belang dat je onderwijs krijgt dat gericht is op een maximale ontplooiing van je kansen op de universiteit. Onze examenresultaten en de beoordelingen van de inspectie zijn jaar in jaar uit bovengemiddeld.
Bij ons is het vwo-diploma een bewijs dat je de creativiteit, de vaardigheid en de kennis hebt om in de geglobaliseerde wereld  je weg te vinden.

vwo bb1

Stages en excursies
 
De huidige samenleving is dermate complex dat de problematiek niet alleen binnen de muren van een school te onderzoeken is. We trekken er veelvuldig op uit. Eerst beginnen we in de vierde met een sportieve en culturele werkweek in Zuid Engeland (Bath). Daarna volgen de vakexcursies,  de maatschappelijke stage en de mentoruitjes. We geven je ook de ruimte om aan je levensloopbeschrijving te werken, zodat je kansen op het succesvol doorlopen van de selectie aan de poorten van de universiteit toenemen.  
Het is gewoonte dat bovenbouwleerlingen de organisatie van allerlei gala's, concerten, excursies enzovoorts voor hun rekening nemen.  Ook wordt in de zesde het schoolexamen van de moderne vreemde talen afgesloten met een door de examenleerlingen zelf georganiseerd en uitgevoerd onderzoek in een stad van hun taalgebied. 
 

Kleinschaligheid

Dit hoge niveau bereiken we door zorg voor elkaar, door ruimte te geven aan creativiteit en door kleinschaligheid. Het aantal klassen in een leerjaar bedraagt twee of drie. Iedereen kent iedereen bij naam. Docenten die in de vijfde klas lesgeven, gaan mee naar de examenklas. Mentoren die je in de vijfde hebt, gaan in de regel mee naar de zesde. De communicatielijnen zijn kort, de deuren staan open.

Internationalisering

In de vijfde klas is internationalisering belangrijk. We wisselen uit met scholen in Spanje en Italië. Internationalisering is meer dan scholenuitwisseling alleen. Je vervolmaakt je Engels, je leert communiceren, je leert presenteren en je kijkt  in de keuken van andere culturen. We leiden je op tot een internationaal georiënteerde Europese burger.
 
Gymnasium
 
Op het gymnasium word je klassieke opleiding versterkt. Je bestudeert de filosofische en de culturele grondslagen van onze beschaving.  In de vijfde klas ga je naar Rome, waar je met eigen ogen zult zien  wat je tot dan toe uit de boeken hebt gehaald.
 
Bovenbouw vwo (klas 4 t/m 6)
 
  • Je wordt gezien
  • Lessen op hoog niveau
  • Uitstekende voorbereiding op de universitaire toekomst
  • Opleiding tot een wereldburger
  • Uitwisseling met scholen in Italië en in Spanje
  • Als gymnasiast naar Rome.

 

 vwo bb2