Vensters voor verantwoording

Via de website www.schoolvo.nl is het mogelijk om schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden. Kort gezegd laten scholen via 'vensters' zien hoe ze presteren op de twintig belangrijkste graadmeters van het onderwijs. Deze vaste set gevalideerde indicatoren vormt de eenduidige basis waarmee scholen hun horizontale verantwoording kunnen inrichten en zich kunnen vergelijken met andere scholen. Door daarnaast al bij de opzet uit te gaan van verschillende 'vensters' (websites), kunnen scholen de informatie voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus ontsluiten.

Ook het Pascal College maakt het mogelijk om via deze Vensters de schoolresultaten te bekijken via onderstaande link:

151014 schoolresultaat

 

schoolresultaat1

Opbrengstenkaart

Onze school biedt prestatiegericht, kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
We zijn dan ook tevreden over de uitkomsten van de opbrengstenkaart.
Tegelijkertijd blijven we waakzaam als het gaat om het handhaven van onze kwaliteit.