Taalcertificaten: Cambridge, DELF, Goethe

Op het Pascal College kun je voor tweetalig onderwijs of de internationale richting kiezen, maar wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen de kans krijgen om hun talen op hoog niveau te beheersen.

Het Pascal College verzorgt intensief talenonderwijs. In de meeste lessen werken we volgens het principe dat de doeltaal ook de voertaal is. Je krijgt dan de meeste lessen Engels in het Engels en tijdens de lessen Frans wordt vooral Frans gesproken.
In ons talenonderwijs is er evenwichtig aandacht voor alle vier de vaardigheden: luisteren, spreken, schrijven en lezen. Ook besteden we ruime aandacht aan de literatuur en de literatuurgeschiedenis die bij de taal horen.

Engels is wettelijk voor alle leerlingen een verplichte taal. Wij geven het in alle leerjaren en al onze leerlingen doen eindexamen in Engelse taal en literatuur. In de bovenbouw havo en vwo maak je de keuze voor Frans en/of Duits als eindexamenvak. Gymnasiasten kiezen voor Grieks en/of Latijn en kunnen ook examen doen in Frans of Duits. In de bovenbouw van het vwo bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor Spaans als extra taal om examen in te doen.

Vanwege onze internationale opleidingen bieden wij onze leerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om internationaal erkende taalcertificaten te behalen. Als ELOS-school vinden wij dit erg belangrijk.

Inmiddels is het mogelijk om je voor te bereiden op het Goethe Zertifikat voor Duits en op DELF (Dipl├┤me d'Etudes en Langue Fran├žaise) voor Frans. Leerlingen die hiervoor kiezen, leggen een internationaal erkend examen af volgens het Europees Referentiekader. In 3 vwo kan een leerling beginnen met de voorbereidingen op het Cambridge Examen. De externe kosten die bij deze examens horen, zijn voor rekening van de ouders/leerling.