25-05-2016

Leerlingen in het vooreindexamenjaar zijn al volop bezig met hun profielwerkstuk. Mandy en Merline gaan voor hun profielwerkstuk een film produceren. Wil je meespelen in die film? Meld je dan aan. Meer informatie staat in de flyer.

Het profielwerkstuk is een examenonderdeel waarvoor leerlingen het meeste zelf kunnen bepalen. Nog steeds kiezen veel leerlingen voor een schriftelijk werkstuk, maar er is veel meer mogelijk. Dit schooljaar werd er bijvoorbeeld een modeshow georganiseerd waarin een vergelijking werd gemaakt tussen de kledinglijn van Victor en Rolf enerzijds en van Chanel anderzijds. Weer andere leerlingen organiseerden een debat over islam, djihadisme en beeldvorming. Schriftelijke werkstukken gingen bijvoorbeeld over een vergelijking tussen de Berlijnse muur en de muur die nu in Israël wordt gebouwd om scheiding aan te brengen tussen Israëli's en Palestijnen, of onderzochten de rol van de figuur Casanova. Dit jaar waren op onze school de winnende profielwerkstukken de geheel in eigen beheer gemaakte avonturenfilm "Gemist" (havo) en een wijsgerige analyse van de tegenstelling tussen emotie en verstand (vwo).
Het profielwerkstuk is wellicht één van de mooiste onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren, omdat de leerling met dit onderdeel zijn onderwijs zelf vorm kan geven. 

160523 pwsfilm