02-12-2016

Op 8 december staan vertegenwoordigers van Amnesty International in de grote pauze in de aula van het Pascal College.
Amnesty komt in de hele wereld op voor mensen van wie de mensenrechten worden geschonden. Het Pascal College wil graag een school zijn waar medewerkers en leerlingen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving hebben.

Amnesty komt op 8 december naar het Pascal, omdat we op 10 december de Dag van de Rechten van de Mens vieren. Leerlingen kunnen dan informatie krijgen over Amnesty en een petitie tekenen. Deze petitie is bestemd voor klokkenluider Snowden. Amnesty denkt dat hij geen eerlijk proces kan krijgen, omdat je je in Amerika bij dit soort aanklachten niet mag verdedigen voor een jury. Amnesty vindt bovendien dat niemand mag worden aangeklaagd voor het onthullen van mensenrechtenschendingen. Veel presidenten van Amerika geven als laatste presidentiƫle daad vlak voor hun aftreden gratie aan iemand. Amnesty verzoekt samen met andere mensenrechtenorganisaties aan president Obama om gratie te verlenen aan Snowdon.