Zaandam -  De vwo-afdeling van het Pascal College heeft het ELOS-junior certificaat behaald. ELOS betekent Europese Leeromgeving op School. Het is een extra opleiding met veel aandacht voor internationaal samenwerken en uitwisselingen met andere Europese scholen. Het Pascal College mag nu, als tweede school in Noord-Holland, diploma’s uitreiken aan leerlingen die deze extra opleiding succesvol afronden.

Vier jaar geleden is het Pascal College gestart met de stroom “Internationaal” op het vwo. Dit gebeurde in samenwerking met het Nuffic, de Nederlandse instelling die de kwaliteit van de internationalisering van het Nederlandse onderwijs bewaakt en bevordert (en waar ook ELOS onder valt). Het doel van deze stroom om leerlingen op te leiden tot wereldwijze burgers die goed zijn voorbereid op de internationale maatschappij. Ook leren ze veel over andere culturen, normen en waarden en hoe ze goed kunnen samenwerken met buitenlandse partners. Zij vergroten daarmee hun kansen op de internationale arbeidsmarkt en hebben voordeel bij internationaal georiënteerde studies en stages. Ook voor de havo-leerlingen is een internationaal lesprogramma ontwikkeld dat volgend jaar door Nuffic beoordeeld zal worden.

Uit de beoordeling van de visitatiecommissie (een afvaardiging van 5 mensen van Nuffic, uit het onderwijs en bedrijfsleven) kwam naar voren dat zowel leerlingen als ouders zeer tevreden waren over de opzet en uitvoering van de extra opleiding Internationaal. De commissie zelf was zeer onder de indruk van de gekozen opzet en aanpak van de internationale stroom. Zij waren vooral gecharmeerd van het concept Product Based Learning, dat gehanteerd wordt bij Internationaal. Dit houdt in dat leerlingen bij de lessen Internationaal in groepsverband (vaak in samenwerking met buitenlandse leerlingen) een eindproduct maken in plaats van een toets. Voorbeelden hiervan zijn websites over de onderwerpen die aan bod komen, krantenartikelen schrijven over onderzoeksresultaten en video- interviews houden in de moderne vreemde talen.

Het ELOS-junior certificaat is de beloning van de koers die het Pascal College gaat: het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving en het geven van betekenisvol onderwijs, juist ook buiten de muren van de eigen school. Met de nieuwe tweetalige opleiding (tto) en zowel havo- als vwo-Internationaal biedt het Pascal College uitdagende en waardevolle opleidingen die leerlingen voorbereiden op de steeds internationaler wordende opleidings- en arbeidsmarkt.