08-06-2015
 

In de eerste week van juni liet het mooie weer aardrijkskundelessen in de buitenlucht toe. Klas 3C maakte van de gelegenheid gebruik om op de fiets twee keer de eigen omgeving te verkennen.

Er is gekeken hoe het ruimtegebruik in de Zaanstreek is veranderd: wat staat er nu op de voormalige industrieterreinen langs de Zaan? Waar en waarom vindt er stadsvernieuwing plaats? Zullen de voetbalvelden tegenover het vernieuwde ZMC door een ‘compacte’ stad opgeslokt gaan worden? Is er voldoende ‘techniek’, ‘tolerantie’ en ‘talent’ in het stadshart van Zaandam om een draagvlak en een reikwijdte te halen die kunnen concurreren met de stadscentra van Haarlem, Alkmaar en Amsterdam? Zo blijkt het ook interessant om eens met een ‘geografische bril’ naar de Primark te kijken.

150608 aakles