16 november 12.00 uur: 1 minuut stilte

Op maandag 16 november neemt het Pascal College een minuut stilte in acht en sluit hiermee aan bij de wereldwijde oproep om de slachtoffers van terreur in Parijs, afgelopen vrijdag, te gedenken en daarmee te protesteren tegen iedere uiting van terreur.

Leerlingen en medewerkers leven intens mee met wat er is gebeurd en vinden de minuut stilte een gepaste manier om daarbij stil te staan. Meerdere personeelsleden willen ook andere terreuraanslagen in de minuut stilte betrekken. Omdat de leerlingen in de leslokalen blijven, kunnen docenten en leerlingen over afgelopen vrijdag en de bredere context met elkaar van gedachten wisselen.

In Parijs gaan vandaag de scholen gewoon open en wil men het dagelijks leven zo goed mogelijk doorgang laten vinden. Vanmorgen zijn de leerlingen van 6 vwo die eindexamen doen in Frans, voor een studiereis naar Brussel vertrokken. De schoolleiding zag na informatie te hebben ingewonnen over het officiële dreigingsniveau in de Belgische hoofdstad, geen aanleiding om de reis af te blazen. Mogelijk was deze beslissing anders geweest als het om een reis naar Parijs was gegaan. Tien leerlingen hebben ervoor gekozen niet mee te gaan naar Brussel. We hebben daarvoor begrip.

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, schrijft: 'Terroristen proberen met angst en terreur het dagelijks leven te beïnvloeden van mensen in Parijs en in de rest van Europa, en zo de vrijheid en tolerantie die onze open steden kenmerkt onder druk te zetten. Je moet erover praten. Moed is het vermogen hebben om samen zoiets te hanteren. Zij kunnen alleen winnen als wij bang worden en verdeeld raken.'
'Wij wensen u en alle Parijzenaren veel kracht en sterkte toe,' sluit de burgemeester af.

De schoolleiding

151116 stilteParijs