Rob Kroes is docent biologie bij ons op school. Hij heeft een belangrijke beurs gekregen voor zijn onderzoek naar vissen in het Markermeer.

Waar ben je mee bezig?

Ik heb een lerarenbeurs gekregen en mag nu vijf jaar lang twee dagen in de week onderzoek gaan doen. Het gaat om een promotiebeurs. Mijn begeleider is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en ik ben in september j.l. begonnen. Ik ga de vissen in het Markermeer onderzoeken, want het gaat daar niet goed met ze. Ik wil alles over ze weten: hoe ze migreren, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan en hoe lang ze daarover doen. Ik wil te weten komen welk voedsel ze zoeken en hoe ze het vinden, maar ook of er voldoende voedsel is. Tevens wil ik hun zwemvermogen meten. 

Ik beschik nu over heel veel gegevens van Rijkswaterstaat over welke vissoorten er in het Markermeer voorkomen. Deze gegevens ga ik analyseren en dan zal ik later bepaalde vissoorten uitzoeken en voorzien van een zender. De keuzes die ik maak, moet ik natuurlijk wetenschappelijk verantwoorden.

Hoe bijzonder is dit?

Voor mezelf is het heel bijzonder. Om de beurs te krijgen, moest ik door een strenge procedure. Eerst moest ik schriftelijk een onderzoeksplan indienen. Toen dat was goedgekeurd (bijna de helft van de mededingers valt dan al af) moest ik mijn plan verdedigen voor een wetenschapscommissie. Ik viel gelukkig in de prijzen.

Wat betekent dit voor je?

Ik raak nu weer meer betrokken bij het doen van onderzoek. Ik vind vissen toffe, interessante  beesten en ik doe graag onderzoek.

Deze promotiebeurs is een beurs voor leraren: wat hebben je leerlingen hier aan?

De gedachte is, dat ik meer kennis vergaar en dat ik mijn leerlingen hierin zal betrekken. Ik zit nu weer dicht bij het onderzoeksvuur, net als in de tijd dat ik als bioloog afstudeerde. Leerlingen mogen straks met me mee voor het doen van onderzoek. De universiteit is bezig met het kopen van een onderzoeksboot, bijeengeschraapt door middel van crowdfunding, maar we hebben hier ook een subsidie voor gekregen. De bedoeling is, dat ik op dit onderzoek ga promoveren tot doctor. Dan ben ik straks doctor Kroes. Dat bekt ook wel lekker.

161124 nb5 vissen2

Rob Kroes verdedigt zijn onderzoeksopzet over vissen in het Markermeer

161124 nb5 vissen1

Rob Kroes met staatssecretaris Sander Dekker bij het in ontvangst nemen van zijn promotiebeurs.