Jansje Krüger: “Mijn leerlingen zijn dit jaar naar Londen geweest en ze vinden het Engels erg leuk en interessant. Ze hebben in Londen onder andere interviews gehouden en dat ging heel goed. De excursie naar Londen was echt een hoogtepunt.
Ik merk dat mijn leerlingen graag actief willen zijn, willen bewegen, dingen willen doen. Ze willen aan het werk. Bij de lessen internationaal richten we ons vooral op producten en dit gaat mijn leerlingen makkelijk af. Ze leren heel veel. Doordat het leren in de klas centraal staat, zie ik ook dat de sfeer steeds socialer wordt. Ik vind dit prachtig om mee maken. Doordat het programma veel nadruk legt op een internationale leeromgeving krijgen de leerlingen echt veel mee. Ze komen met van alles en nog wat in aanraking. Straks doen ze bijvoorbeeld mee met een uitwisseling met een school in Brussel. Deze toegevoegde waarde maakt enthousiasme los en ik zie dat de leerlingen van mijn klas er echt voor gaan.”

Afdelingsleider Roeland Dijkema: “Na ieder internationaal project vraag ik hoe de leerlingen dit waarderen. Ze waarderen het programma en vinden het inhoudelijk sterk. De lessen internationaal waarderen de leerlingen zelfs iets hoger dan de reguliere lessen. Voor mij is dat een opsteker en het motiveert mij om hier als school mee door te gaan.”

170531 nb7 internationalisering4