De conciërges gingen deze week over tot het willekeurig controleren van vijftig kluisjes. Op deze manier werd het duidelijk of er onwenselijke of zelfs verboden zaken door de leerlingen op school worden bewaard. Dat viel gelukkig reuze mee, want er is niets gevonden waar de school of de schoolleiding zich ongerust over zou moeten maken. Deze periodieke controle is uitgevoerd in afstemming met andere Zaanse scholen.

Het keuringsbedrijf Jovi heeft alle apparaten binnen de school aan een inspectie onderworpen. We hebben ze niet precies geteld, maar dan moet je toch denken in de orde van grootte van vierhonderd apparaten die bij de practica van natuur- en scheikunde en biologie worden gebruikt. Technisch onderwijsassistent Hilde Grabijn: “Ik schat dat zo'n 10% door Jovi is afgekeurd, vaak vanwege een te hoge RPE-waarde, waarvan ik niet meer goed weet wat dit nu precies is. Sommige van deze apparaten waren echt oud en heb ik inmiddels weggegooid, want het was helemaal terecht dat deze onbruikbaar werden verklaard. Maar er zitten ook instrumenten tussen die met een kleine ingreep heel goed weer bruikbaar kunnen zijn. Daarover overleggen we natuurlijk met de keuringsmeesters. Een enkele keer nemen we contact op met de leverancier om het instrument weer helemaal goed te krijgen, want we gaan niet zo maar voor honderden euro’s aan goede apparatuur weggooien. Ik wil gewoon dat alles goed en veilig werkt.”
Ook de zuurkasten zijn allemaal weer in orde bevonden en kunnen de leerlingen goed van dienst blijven. Grabijn: “Ik let er altijd op dat de leerlingen zich goed aan de veiligheidsvoorschriften bij de practica houden. In de bovenbouw snappen ze dit vaak heel goed. Het zijn vooral de brugklassen die we nog veel moeten leren, bijvoorbeeld dat je iets van glas niet hard maar juist zacht moet neerzetten. We leren ze de veiligheidsregels heel duidelijk aan: veiligheidsbril op, witte jas aan, vluchtwegen vrijhouden, leren hoe de nooddouche werkt. Dit jaar hebben we één keer het practicum stilgelegd. Dit was in een brugklas. Die leerlingen hebben het nu goed begrepen en ze draaien inmiddels weer volop mee met het programma. Het was wel even schrikken voor ze, maar de leerlingen snappen nu dat wij veiligheid echt serieus nemen en dat wij van hen precies hetzelfde verwachten.”

In en rond de school zijn nieuwe camera’s opgehangen of zijn bestaande camera’s vervangen. Het wordt nu nog makkelijker om leerlingen direct aan te spreken op ongewenst gedrag.
Ook is er een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) gemaakt. De sportongelukken van dit schooljaar zijn onder de loep genomen om op basis hiervan nog beter aan preventie te kunnen doen. Veiligheid voorop.


 
170531 nb7 veiligheid